Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Yrittäjän muistilista 2019

Ohessa koonti yrittäjän muistilistasta vuodelle 2019: poimi tästä tärkeät luvut ja päivämäärät!

 

Palkkatietojen vuosi-ilmoitus tehdään viimeistä kertaa vuonna 2018 maksetuista palkoista. 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.

Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa) 31.1.
Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä

Esimerkiksi:

Osinkojen vuosi-ilmoitukset

Vuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista

Palkkatietojen vuosi-ilmoitukset

  • Verohallinnolle sähköisesti 3.2. mennessä
  • Työeläkevakuutus­yhtiölle
  • Tapaturmavakuutus­yhtiölle
  • TVR työttömyysvakuutus­rahastolle
31.1.
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista 25.2.
Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta 6 kk tilikauden päättymisestä

Veroilmoitukset

Metsätalouden veroilmoitus (ellei harjoita myös maataloutta) 28.2.
Verotusyhtymät 28.2.
Maatalouden veroilmoitus sekä metsätalouden veroilmoitus, jos harjoitetaan myös maataloutta 2.4.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat(palautuspäivä voi olla myös toukokuussa, palautuspäivä on merkitty veroilmoitukseen) 2.4.
Elinkeinoyhtymät Ay tai Ky 2.4.
Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 31.12.2018(muuten 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä) 30.4.
Arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemus vuodelta 2018 30.9.
Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista
Kuukausi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 12. pv (maksukuukaudesta kahden kuukauden kuluttua)
Kalenterivuosi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 28.2.
Arvonlisäveron yhteenveto­ilmoitukset(tavaroiden ja palveluiden EU-myynti) Maksukuukautta seuraavan kuukauden 20. pv

Tulorekisteri

1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.

maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä
työnantajan sairausvakuutus­maksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset työnantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa, 5. päivä mennessä

Sosiaalivakuutusmaksut

Työntekijän eläkemaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 59,36 €

Työnantajan TyEL-perusmaksu: Työntekijän osuus TyEL-maksusta:
Tilapäistyönantaja 25,20 %Sopimustyönantaja 25,20 % (ilman alennuksia)

sisältää myös palkansaajan osuuden

17-52 vuotias 6,75 %53-62 vuotias 8,25 %

63 vuotta täyttänyt 6,75 %

Yrittäjän eläkemaksu (YEL)
  • YEL-työtulon alaraja 7 799,37 € / v
  • YEL-työtulon yläraja 177 125,00 € / v
  • Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 12 816,00 € / v
18-52 vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 %
53-62 vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 25,60 %
63 vuotta täyttäneet 24,10 %
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan
18-52 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %
53-62 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 19,968 %
63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %
Työttömyysvakuutusmaksu
Työnantajan osuus Työntekijän osuus
palkkasumma < 2 086 500 €: 0,5 %palkkasumma > 2 086 500 €: 2,05 %

TyEL-vakuutetusta osaomistajasta* 0,5 %

 

Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolla

1,5 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,78 %

 

 

Sairausvakuutus­maksu
Työnantajan sairausvakuutus­maksu Vakuutetun sairausvakuutus­maksu
0,77 %

 

Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,00 %Työntekijän päivärahamaksu* 1,54 %

 

Yrittäjän sairaanhoitomaksu 0,00 %

Yrittäjän päivärahamaksu* 1,77 %

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 282 € / vuosi, päivärahamaksu on 0,00 € / vuosi.
Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,8 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

Korot

Peruskorko (1.1.-30.6.2019) -0,25 %
Yleinen viivästyskorko (1.1.-30.6.2019) 7,0 %
Viivästyskorko(sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron maksuviivästyksiin sekä oma-aloitteisten verojen viivästyksiin) 7,0 %
Viivekorko(Sovelletaan ALV-erityisjärjestelmään (Mini One Stop Shop) ja varainsiirtoveroon) 7,0 %
Huojennettu viivästyskorko(Sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon) 2,0 %
Palautuskorko 0,5 %
Hyvityskorko oma-aloitteisille veroille 0,5 %
Huom. jäännösveron korkoa sovellettiin viimeisen kerran verovuonna 2017. Verovuodesta 2018 lähtien siirryttiin käyttämään huojennettua viivästyskorkoa.

Matkakustannusten korvaukset

Kotimaan päivärahat
Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 19 €
Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 42 €
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

  • vähintään 2 tunnilla
  • yli 6 tunnilla
 

19 €

42 €

Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07) 13 €
Ateriakorvaus enimmillään 10,50 €
(2 ateriaa 21,00 €)
Ulkomaan päivärahat

Katso tästä kaikkien maiden ulkomaan päivärahat

Britannia 61 €
–       Lontoo ja Edinburgh 65 €
Kiina 65 €
–       Hong Kong 71 €
Latvia 53 €
Liettua 52 €
Norja 71 €
Ranska 68 €
Ruotsi 59 €
Saksa 64 €
Tanska 70 €
Venäjä 54 €
–       Moskova 67 €
–       Pietari 62 €
Viro 55 €
Yhdysvallat 69 €
–       New York, Los Angeles ja Washington DC 75 €
Kilometrikorvaukset
Oman auton käyttö 0,43 € / km
Käyttöetuauton käyttö 0,10 € / km
Moottoripyörän käyttö 0,33 € / km
Korotukset yllä oleviin korvauksiin:
–       henkilöiden kuljettaminen 0,03 € / km
–       perävaunun kuljettaminen 0,07 € / km
–       yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen 0,03 € / km

Luontoisetujen verotusarvoja

Matkapuhelinetu 20,00 € / kk
Ravintoetu(kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on välillä 6,6 – 10,5 €) 6,6 €
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta(nimellisarvo enintään 10,50 € ja vähintään 6,6 €) 75 %
Liikunta- ja kulttuurietu verovapaata, jos edun arvo on enintään 400 € / vuosi / hlö
Työsuhdematkalippu, verotonta 300 € asti JA751 – 3400 € osuudelta
Autoetu
Vapaa Autoetu Ikä­ryhmä A Ikä­ryhmä B Ikä­ryhmä C
Auton käyttöön­ottovuosi 2017-2019 2014-2016 Ennen vuotta 2014
% auton uus­hankinta­­hinnasta JA 1,4 % 1,2 % 0,9 %
€ kuukau­dessa TAI 270 € 285 € 300 €
€ / km 0,18 € / km 0,19 € / km 0,2 € / km
Käyttöetu Ikä­ryhmä A Ikä­ryhmä B Ikä­ryhmä C
Auton käyttöön­ottovuosi 2017-2019 2014-2016 Ennen vuotta 2014
% auton uus­hankinta­­hinnasta JA 1,4 % 1,2 % 0,9 %
€ kuukau­dessa TAI 105 € 120 € 135 €
€ / km 0,07 € / km 0,08 € / km 0,09 € /km

Arvonlisäverot

Yleinen verokanta 24 %
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %
Kirjat, tilatut sanoma- ja aikakauslehdet (vähintään 12kk kestävät tilaukset), lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset(1.7.2019 lähtien myös sähköiset julkaisut) 10 %

 

Lähde: Yrittäjille.taloushallintoliitto.fi.