Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Yritysten tosiasialliset edunsaajat tulee ilmoittaa rekisteriin 1.7.2019 alkaen

Yritysten hallitusten tulee jatkossa ilmoittaa yritysten tosiasialliset edunsaajat YTJ-palvelussa. Hallitusten on huolehdittava, että yrityksen tosiasiallisista edunsaajista pidetään rahanpesulainsäädännön edellyttämää, ajantasaista luetteloa.

Patentti- ja rekisterihallitus ryhtyy 1.7.2019 ylläpitämään julkista rekisteriä, jonne yritysten on ilmoitettava niiden tosiasialliset edunsaajat. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy samana päivänä puolestaan pitämään yllä rahanpesun valvontarekisteriä. Kaikki ne rahanpesulaissa tarkoitetut ilmoitusvelvolliset, jotka eivät ole toimilupavalvottavia tai velvollisia rekisteröitymään aluehallintoviraston muuhun rekisteriin, ovat rekisteröitymisvelvollisia.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske mm. yksityisiä elinkeinonharjoittajia (toiminimi) tai asunto-osakeyhtiöitä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta. Yhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla.

Miten ja milloin?

Ilmoitus edunsaajista tehdään 1.7.2019 alkaen sähköisesti YTJ-palvelussa. Myös tietojen muutokset ilmoitetaan samassa palvelussa.

Ennen heinäkuuta 2019 edunsaajia ei voi ilmoittaa rekisteröitäviksi.

 

PRH:n ohjeet löydät tästä linkistä.