Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Osakeyhtiöiden 2500 euron alkupääomavaatimus poistuu

Osakeyhtiön perustaminen ja yritystoiminnan aloittaminen helpottuu jatkossa. Heinäkuusta 2019 alkaen osakeyhtiön voi perustaa ilman 2500 euron alkupääomaa, sillä vähimmäispääomaa ei enää vaadita.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen tammikuussa, ja presidentti vahvisti lakimuutoksen 8.2.2019.

Tarkoituksena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta pienyritystoimintaa sekä kannustaa osakeyhtiömuotoisen yrityksen perustamiseen alentamalla kynnystä. Osakepääoman poistuminen koskee yksityisten osakeyhtiöiden lisäksi asunto-osakeyhtiöitä.

Osakeyhtiö vai toiminimi?

Osakeyhtiön plussiin lukeutuu erityisesti vastuu ja verotus. Osakeyhtiössä vastuut ja velat rajautuvat henkilön sijaan yhtiöön (poislukien tilanne, jossa henkilökohtaisia varoja on käytetty lainan takuuna). Vastaavasti toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti itse vastuullinen kaikissa liiketoimintaansa liittyvissä sopimuksissa ja veloissa.

Osakeyhtiö on itsenäisesti verovelvollinen ja maksaa tuloksestaan veroa; toiminimen tulot verotetaan yrittäjän tulona. Mikäli osakeyhtiö tekee voittoa, sitä voidaan jakaa omistajille osinkoina. Osinkojen verotus on usein huomattavasti kevyempää palkkatuloon verrattuna.

Kirjanpidon kannalta osakeyhtiöllä on tiukemmat velvoitteet: osakeyhtiöltä edellytetään kahdenkertaista kirjanpitoa, kun taas toiminimi voi selvitä vain yhdenkertaisella kirjapidolla. Toiminimeltä ei myöskään  välttämättä vaadita tilinpäätöstä, mutta osakeyhtiön pitää aina laatia tilinpäätös.

Osakeyhtiöllä tulee olla hallitus. Perustajajäsen voi olla sekä toimitusjohtaja että hallituksen puheenjohtaja, mutta hallituksessa pitää hänen lisäkseen olla vähintään yksi varajäsen. Varajäsenen rooliin käy myös esimerkiksi yrittäjän puoliso.