Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Verokortti uudistuu, tulojen seuraaminen jatkossa entistä tärkeämpää

Verokortti uudistuu verovuoden 2019 alusta

Verokortin käytännöt ovat muuttumassa. Valtioneuvosto on antanut 4.10.2018 asetuksen, joka käsittelee ennakkoperintää koskevia muutoksia. Säännökset muuttuvat pääsääntöisesti ensi vuoden alusta, eli verovuodelle 2019 määrättävistä verokorteista alkaen. Asetus astuu voimaan jo 1.11.2018. Vuoden 2019 verokortit postitetaan joulu- ja tammikuussa, ja se on voimassa helmikuusta 2019 alkaen.

Palkkatuloja ei uuden asetuksen voimaan tullessa enää eritellä pää- ja sivutuloihin. Näin ollen myös portaikkoverokortista luovutaan. Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille, jolloin myös sivutulot peritään saman verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaan.  Mikäli vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan.

Jatkossa riittää, että työntekijä esittää verokortin työnantajalleen, joten työnantajalla ei ole enää verokortin säilyttämisvelvollisuutta. Verokorttia ei jatkossa tarvitse myöskään toimittaa alkuperäisenä, vaan kopio riittää.

Palkansaajan tulee jatkossa entistä aktiivisemmin itse seurata tuloja ja palkkojen kertymistä kalenterivuoden aikana ja erityisesti silloin, jos palkansaajalla on useampia työnantajia.

Jos verokortin tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennykset muuttuvat, muutosverokortin voi jatkossa tilata Verohallinnon verkkopalvelussa OmaVerossa tai puhelimitse. Lisätietoja verokorttien muutoksista löytyy Verohallinnon internet-sivuilta.

15/10/2018