Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Yhtiökokouksen voi jatkossa järjestää täysin etänä – huomioi kuitenkin nämä seikat

Heinäkuussa 2022 voimaantullut lakimuutos mahdollistaa nyt yhtiökokoukset etänä. Aiemmin yhtiökokous tuli järjestää fyysisessä kokouspaikassa tai hybridimallilla – vain yksimieliset osakkeenomistajat saattoivat ohittaa yhtiökokouksen järjestämistapaa koskevat vaatimukset.

Lakimuutoksen myötä yhtiökokous on mahdollista järjestää kokonaan etäyhteyksin, ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Tämä edellyttää kuitenkin yhtiöjärjestyksen päivittämistä, sillä etäkokousmahdollisuudesta tulee olla yhtiöjärjestysmääräys.

Yhtiöjärjestyksen muutosilmoitus tehdään hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan allekirjoituksella tai valtuutuksella YTJ:ssä. Liitteeksi tarvitaan yhtiökokouksen pöytäkirja, josta muutokset ja päätökset tulevat ilmi. Lisätietoja muutosilmoituksesta, liitteistä ja hinnastoista PRH:n sivuilla.

Hybridimallilla eli osittain etänä ja osittain kokouspaikalla pidettäviä yhtiökokouksia voidaan jatkossakin järjestää muuttamatta yhtiöjärjestystä, ellei sitä ole erikseen yhtiöjärjestyksen nojalla rajoitettu.

Jos yhtiökokous järjestetään joko kokonaan tai osittain etänä, on kokouskutsussa mainittava etäosallistumisesta ja sen toteutustavasta. Ennen etänä järjestettävää yhtiökokousta kannattaa sopia käytettävästä tekniikasta, niiden häiriötilanteista sekä siitä, miten kokouskäytännöt, kuten tunnistautuminen, äänestäminen ja puheenvuorojen jakaminen toteutetaan.