Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Ennakkoperintärekisteri pähkinänkuoressa: Q&A

Mikä on ennakkoperintärekisteri?

Ennakkoperintärekisteri on Verohallinnon ylläpitämä julkinen rekisteri, johon kuuluvat yritykset maksavat itse verot liiketoimintansa tuloista suoraan verottajalle.

Jos suorituksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksaja voi maksaa laskun normaaliin tapaan ilman ennakonpidätystä. Jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tulee maksajan pidättää summasta ennakonpidätys tilittää se Verohallinnolle.

Miksi ennakkoperintärekisteriin kannattaa kuulua?

Yleisesti toimeksiantoja on vaikeampi saada ennen ennakkoperintärekisterimerkintää: merkintä tuo luotettavuutta. Kun yritys hoitaa itse omat veronsa, eikä tilaajan tarvitse huolehtia tilityksistä, säästytään myös ylimääräiseltä paperisodalta, mikä on kaikkien etu.

Myös yritysrahoitusta hakiessa ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta on etua, toisinaan jopa edellytys.

Miten liityn ennakkoperintärekisteriin?

Ennakkoperintärekisteriin voi hakeutua OmaVerossa heti, kun saat y-tunnuksen. Usein rekisteröinti tehdään jo samalla kertaa yrityksen perustamisilmoituksella.

Ulkomainen yritys voidaan merkitä ennakkoperintärekisteriin silloin, kun sillä on Suomessa kiinteä toimipaikka tai yrityksen kotipaikka on valtiossa, jonka kanssa Suomella on kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus.

Miten ennakkoperintärekisterimerkinnän voi tarkistaa?

Helpoiten tarkistat merkinnät yrityskohtaisesti YTJ:stä. 

Kenellä on vastuu tarkistamisesta? 

Palvelun maksajalla.

Jos maksaja ja saaja ovat säännöllisessä toimeksiantosuhteessa, maksajan on tarkistettava ennakkoperintärekisterin tiedot vähintään neljännesvuosittain: 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12. Muissa toimeksiantosuhteissa rekisterimerkintä pitää tarkistaa jokaisen yksittäisen maksun yhteydessä. YTJ kannattaa siis tallentaa kirjanmerkkeihin!

Mitä kaikkea ennakonpidätysvelvollisuus koskee?

Palveluiden myyntiä.

Ennakonpidätysvelvollisuus ei koske tavaran kauppaa eikä vuokraustoimintaa. Jos lasku sisältää sekä työsuoritusta että tavarantoimitusta, tulee rekisteröinti tarkastaa: mikäli tavaran toimittajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, työsuorituksen osuudesta on tehtävä ennakonpidätys.

Voiko ennakkoperintärekisteristä poistua?

Voi. Mikäli yritystoiminnan aloitus siirtyy tai yritystoiminta päätetään, voi ennakkoperintärekisteristä poistuminen tulla kyseeseen. Rekisteristä poistoa haetaan YTJ:n muutosilmoituksella tai OmaVerossa.

Yritys voidaan tietyissä tapauksissa myös pakottavasti poistaa rekisteristä esim. verojen maksujen tai ilmoitusten laiminlyönnistä johtuvista syistä. Myös liiketoimintakielto tai konkurssipäätös johtaa rekisteristä poistamiseen.