Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Uusi ohjeistus liittyen varojenjakoon vapaan oman pääoman rahastosta

Verohallinto on antanut uuden ohjeen liittyen vapaan oman pääoman rahaston varojenjakoon. Ohjeistus on tullut voimaan 20.6.2018, ja se korvaa aiemmin annetun, vuonna 2017 päivätyn samannimisen ohjeen.

Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta on verotuksessa pääsäännön mukaan osinkoa. Kuitenkin edellytysten täyttyessä varojenjakoa käsitellään verotuksessa luovutuksena.

Ohjeeseen on lisätty kohta, joka käsittelee muun kuin yhtiön osakkaan tekemän suorituksen kirjaamista vapaan oman pääoman rahastoon (luku 3.3.1.1.). Ohjeessa käsitellään myös aikaisempaa laajemmin pääomansijoituksia yrityksen toimintamuodon muutosten yhteydessä, sekä pääomansijoituksen tekoajankohdan määräytymistä yritysjärjestelyjen ja toimintamuodon muutosten yhteydessä (luku 3.3.1.3.).

Ohjeessa otetaan kantaa myös siihen, miten verotetaan, kun pääomapalautuksen saajana on osakkeen luovuttanut tai lahjoittanut henkilö (luku 3.3.2.).

Uusi päätös on luettavissa kokonaisuudessaan verohallinnon sivuilla tästä linkistä.

Related Posts