Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Muutoksia tulossa tilintarkastuslakiin ja -velvollisuuteen – vaikutus tuhansiin yrityksiin Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt esityksen sisältäen muutoksia tilintarkastuslakiin. Muutos koskee tilintarkastuslaissa säädettyä yhteisöjen tilintarkastusvelvollisuutta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

Ehdotetut rajamuutokset vs. nykyiset rajat

Muutos nostaisi lakisääteistä tilintarkastusta määrittäviä rajoja. Kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän täyttävät osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt rajattaisiin tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Se ei muuttaisi tilintarkastusvelvollisuuden rajoja kuitenkaan muille yhteisöille kuten yhdistyksille ja osuuskunnille, vaan ne pysyisivät ennallaan.

Kirjanpitolain mukaan yritys on mikroyritys, jos se täyttää kahdella peräkkäisellä tilikaudella korkeintaan yhden seuraavista ehdoista:

  1. liikevaihto on 700 000 euroa,
  2. taseen loppusumma 350 000 euroa, ja
  3. henkilömäärä keskimäärin kymmenen.

Vertailun vuoksi, nykyisin tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  2. liikevaihto ylittää 200 000 euroa, tai
  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.
Mihin muutos vaikuttaa?

Nykyiset voimassa olevat rajat ovat kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen matalat muuhun Eurooppaan nähden. Rajojen korottaminen tarkoittaisi, että tuhannet yritykset vapautuisivat lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta.

Esityksessä ehdotetaan myös tarkennettavan, että yleisen edun kannalta merkittävillä yhteisöillä on aina tilintarkastusvelvollisuus.

Tiedot poimittu työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta tästä linkistä.