Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Hammashoito ja fysioterapia henkilökuntaetuna?

Verohallinnon 10.2.2020 julkaisemaan, päivitettyyn ohjeeseen on lisätty ja muutettu kohtia liittyen henkilökuntaetujen verotukseen.

Ohje sisältää täydennyksiä mm. hammashoidon ja fysioterapian suoravastaanottokäynteihin liittyen. Koko ohjeen löydät täältä.

Verovapauden yleiset edellytykset:

Henkilökuntaetujen verovapauden edellytyksenä on, että etu on koko henkilökunnan, tai työnantajan palveluksesta eläkkeellä olevien, käytettävissä (= kollektiivisuus), poislukien esim. ruuhka-apulaiset, lyhytaikaisessa työsuhteessa olevat tuntityöntekijät, koeajalla työskentelevät, vuorottelu- tai perhevapaalla olevat, äitiys- tai isyyslomalla olevat työntekijät.

Vaikka osa henkilökunnasta jättäisi mahdollisuuden käyttämättä, etu on silti muiden saajien osalta verovapaa.

Henkilökunnan lukumäärälle etujen verovapauden edellytykseksi ei ole laissa vaatimuksia.

Hammashoito

Työnantajan kustantama hammashoito voi olla työntekijälle verovapaa vain, jos;

  • se on työnantajan järjestämää
  • siitä on sovittu työterveyttä koskevassa ohjesäännössä
  • hoito on tavanomaista ja kohtuullista.

Työnantajan mahdollinen kela-korvaus ei vaikuta edun verovapauteen.

Työnantaja voi järjestää vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon kuuluvan hammashoidon esimerkiksi tekemällä sopimuksen julkisen tai yksityisen palvelutarjoajan kanssa. Vaihtoehtoisesti hammashoito voidaan järjestää lähetteellä, jossa työnantaja on määritellyt kattamat palvelut. Muita tapoja ovat esim. kohdennetut maksuvälineet tai vakuutukset.

Fysioterapia

Työpaikkalääkärin määräämä fysioterapia on verovapaa etu. Työfysioterapeutin suoravastaanottokäynti (ilman lääkärin lähetettä) on tullut mahdolliseksi tammikuusta 2020 alkaen. Verovapaa etu kattaa korkeintaan yhden arviokäynnin ja mahdollisen seurantakäynnin. Edellytyksenä on, että tästä on erikseen sovittu työnantajan ja työterveyshuollon kesken.

Jos työntekijä muutoin hakeutuu fysioterapiaan ilman lähetettä, eikä kyseessä ole työnantajan järjestämä terveydenhoito, ovat työnantajan maksamat korvaukset työntekijälle veronalaista tuloa.

Related Posts