Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Tulolähdejako poistuu – vaikutus yhteisöjen verotukseen

Elinkeinotulon verottamiseen liittyvä laki muuttuu niin, että lakia sovelletaan jatkossa yhteisöjen verotuksessa kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatilatalouden tuloa. Yhteisöillä ei pääsääntöisesti olisi tuloverolain mukaan verotettavaa muun toiminnan tulolähdettä. Lakimuutosta sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2020, joten se voi vaikuttaa aiemmin jo niihin yhteisöihin, joiden tilikausi on jokin muu kuin kalenterivuosi.

Muutos ei koske ammatinharjoittajia, avoimia yhtiöitä tai kommandiittiyhtiöitä.

Samalla otetaan käyttöön uusi omaisuuslaji, muu omaisuus. Elinkeinotulolähteen muuta omaisuutta ovat tyypillisesti varallisuuserät, jotka ovat kuuluneet tähän asti yhteisön tuloverolain mukaan verotettuun omaisuuteen.

Aikaisemmin yrityksen liiketoiminnan verotus on noudattanut elinkeinoverolakia, mutta jos yrityksellä on ollut muita tuloja, kuten vuokratuloja, niitä on verotettu tuloverolain mukaan. Osakeyhtiö ei ole voinut kuitata keskenään elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan tuloa ja tappiota.

Suurin muutos nykyiseen on se, että yhteisön kaikki tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot voitaisiin vähentää elinkeinotulolähteen tuloista. Erilaisista toiminnoista aiheutuneet tappiot voitaisiin niin ikään vähentää joustavasti tulolähteen sisällä eräitä vähäisiä rajoituksia lukuun ottamatta.

Poikkeuksena yhteisöt, joiden tarkoitus on muu kuin liiketoiminta, esimerkiksi;

  • Yleishyödylliset yhteisöt
  • Julkisyhteisöt (valtio, kunta, seurakunta jne.)
  • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut
  • Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt sekä asunto-osuuskunnat

Näiden osalta verotus säilyy pääsääntöisesti ennallaan.

Lisää Verohallinnon sivuilla.

Related Posts