Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Polttoainetuen hakuaika on nyt käynnissä

Mikä?

Polttoainetuen hakuaika on  1.–30. marraskuuta. Tuki koostuu kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta.

Miksi?

Tuella pyritään kompensoimaan polttonesteiden hinnannousua.

Kenelle?

Tuet on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat tavara-​ tai henkilökuljetusta maanteillä tai joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita.

Polttoainetukea on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu–huhtikuu 2022). Tuki kattaa viisi prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta.

Miten?

Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Kirjanpitäjä voi hakea tukea puolestasi Suomi.fi -valtuudella: mikäli myönsit tilitoimistolle valtuuden kustannustukihakemuksia varten, ei uutta valtuutta tarvita.

 

Related Posts