Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Etätyön kiemurat – mitä on otettava huomioon?

Etätyön suosio on kasvanut hurjasti viime vuosien aikana – pitkälti koronapandemian myötä mutta myös kehittyvän teknologian ja sen tuomien mahdollisuuksien takia. Monilla työpaikoilla etätyöskentely on jo enemmän kuin normaalikäytäntö, mutta etenkin kesän kynnyksellä halukkuus siihen lisääntyy, sillä työnteko onnistuu myös vaikkapa kesämökiltä oman työpöydän sijaan.

Etätyöllä on useita positiivisia puolia, mikä tekee siitä suositun vaihtoehdon sekä työntekijöiden että työnantajien keskuudessa. Työntekijän kannalta etätyöskentely tuo joustavuutta ja ajansäästöä niin työ- kuin yksityiselämään, parantaen myös työntekijöiden tuottavuutta mahdollistamalla rauhallisemman työympäristön ja mahdollisesti jokaiselle optimaalisemmat työolosuhteet. Työnantajan näkökulmasta etätyöskentely tuo mahdollisia kustannussäästöjä vähentämällä esimerkiksi työntekijöille maksettavia pysäköinti- tai julkisen liikenteen maksuja. Etätyö tuo joustavuutta myös yrityksen rekrytointeihin – potentiaalisia työntekijöitä voidaan etsiä laajemmalta alueelta, kun työpaikalle ei ole välttämätöntä saapua fyysisesti päivittäin. Mahdollisuus rekrytoida kohdealan parhaita ammattilaisia parantaa myös yrityksen kilpailukykyä. Vaikka etätyö on tehokas tapa organisoida työskentelyä, on siinä useita seikkoja, jotka on otettava huomioon – oli kyseessä sitten isompi tai pienempi yritys.

Etätyöllä on siis monia positiivisia puolia, mutta mitä on otettava huomioon, jotta niihin on mahdollista päästä?

1. Etätyön pelisäännöt ja ohjeistukset

Etätyöskentely ei välttämättä vaadi erillistä sopimusta työntekijöille, mutta etätyötä koskevat säännökset ja odotukset ovat silti syytä käydä lävitse joka työntekijöittäin tai yhteisesti koko henkilöstön kanssa. Etätyötä koskeviin sääntöihin voi kuulua esimerkiksi työskentelyyn rajatut paikat, millaista työtä on lupa tehdä etänä sekä erikseen määritellyt tavoitteet ja seurantatavat.

2. Yhteishengen säilyvyyden varmistaminen

Etätyön myötä organisaation yhteishenki saattaa kärsiä, kun monet työskentelevät kotoa käsin ja mahdolliset lähipäivätkin menevät ristiin. Yhteishengen säilymisen takaamiseksi, yrityksen olisi hyvä suunnitella esimerkiksi kaikille pakollisia, yhteisiä tiimipalavereita tai -kahvitunteja vaikka niihin osallistuttaisiin etätyöpisteeltä. Tämä varmistaisi myös työpaikalla ominaisen tiedonkulun säilymisen.

3. Selkeät rajat työn ja vapaa-ajan välille

Etätyö tuo paljon joustavuutta työ- ja henkilökohtaisen elämän välille, mutta on tärkeää myös osata erottaa nämä toisistaan. Etätyön myötä työaika saattaa venyä hallitsemattomasti ja raja työn ja vapaa-ajan välillä voi olla häilyväinen. Vaikeudet irrottautua työnteosta voi johtaa liiallisen kuormittumiseen. Työnantajan olisikin siis hyvä varmistaa, että työntekijät pystyvät erottamaan työ- ja vapaa-ajan toisistaan.

4. Tietosuojasta huolehtiminen

Ensisijaisen työpaikan ulkopuolella työskennellessä tietosuoja-asioista huolehtiminen korostuu. Työnantajan tietoja ei saisi paljastua ulkopuolisille, mikä rajoittaa paljon sitä, missä kaikkialla etätyötä voi tehdä eikä työnantajan tarjoamia työvälineitä saa luovuttaa ulkopuolisten käyttöön. Työntekijän on itse omalla toiminnallaan pidettävä huoli siitä, että edellä mainitut seikat täyttyvät.

Etätyö on tullut useille työpaikoille jäädäkseen ja sen käytänteet kehittyvät jatkuvasti monien etsiessä vielä omalle organisaatiolle kaikista toimivimpia ratkaisuja. Etätyön onnistumisen ja työntekijöiden jaksamisen sekä tyytyväisyyden kannalta on kuitenkin tärkeää löytää parhaat tavat tukea työntekijöitä muuttuvassa työympäristössä ja varmistaa reilut pelisäännöt kaikille osapuolille.

Related Posts