Pukinmäenaukio 2 (5 krs.), 00720 Helsinki
010 229 0341

Kilpailukieltosopimuksista aina korvausvelvollisuus työnantajalle – tarkista sopimusten perusteet viimeistään nyt

Työnantajalla jatkossa aina korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksista

Tänä vuonna voimaan astunut lakimuutos tuo muutoksia kilpailukieltosopimuksiin. Muutoksen tavoitteena on vähentää perusteettomia kilpailukieltosopimuksia.
Muutos tuo työnantajalle velvollisuuden maksaa kilpailukieltosopimuksen voimassaoloajalta korvaus työntekijälle.
  Velvollisuus koskee kaikkia, myös ennen lakimuutosta tehtyjä kilpailukieltosopimuksia.

Työnantajan onkin hyvä tarkistaa nyt olemassa olevat kilpailukieltosopimukset ja varmistaa, onko rajoittamiselle erityinen syy edelleen olemassa. Vuoden 2022 siirtymäajan aikana vanhat kilpailukieltosopimukset voi irtisanoa ilman irtisanomisaikaa. Siirtymäaika kestää vuoden, joten vanhoihin kilpailukieltosopimuksiin korvausta sovelletaan 1.1.2023 alkaen, jos niitä ei ole sitä ennen irtisanottu. Irtisanomisaika on kolmasosa sopimuksen rajoitusajan pituudesta,  kuitenkin vähintään kaksi kuukautta.

Ilman erityisen painavaa syytä tehty kilpailukieltosopimus on mitätön jo aiemman lain perusteella: tällainen kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää eikä työnantajaa.  

Korvaus on 40 tai 60 prosenttia työntekijän palkasta riippuen kilpailukieltosopimuksen voimassaoloajasta. Rajoitusaika voi olla maksimissaan vuoden.

Lisää aiheesta Tilisanomissa.

Kilpailukieltosopimuksia voi edelleen tehdä

Kilpailukieltosopimuksen voi edelleen tehdä vain erityisen painavasta, perustellusta syystä – kuten ennen lakimuutostakin. Työnantajan tulee määritellä työntekijän erityinen osaaminen tai saama tieto esimerkiksi yrityksen liikesalaisuuksista tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityisestä koulutuksesta perusteena sopimukselle.